โครงการฝึกอบรมภาษาลาว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2558 10:19 | เขียนโดย Chaiyaphol | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 183

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "ภาษาลาว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีศักยภาพพร้อมด้านภาษาต่างๆที่ใช้ในกลุ่มอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปลายปีพ.ศ. ๒๕๕๘ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวโหลด รายละเอียดโครงการ , กำหนดการ , แบบตอบรับ ได้ตามไฟล์เอกสารด้านล่างและกรุณาส่งแบบตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการภายในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มายังภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร B๗.๒ โทร. ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๘๐,๑๐๘๑